• In English
  • In English
  • BI & Analytics | Microsoft Power BI

    Business Intelligence - Microsoft Power BI

    Minden egyes nap 2.5 trillió (egy trillió 10 a 18-ont jelent) byte-nyi adat keletkezik a világon. Valószínűleg ennek egy része az Ön vállalkozásánál. Sajnos az adatok jelentős részét rosszul, vagy egyáltalán nem használják, vagy akár nem is tudnak létezésekrül vagy hasznukról. A lehetséges felhasználási módokat nem mérik fel és így aztán az adatok haszna és értéke sem ismert. Ha ezeket adatokat hatékonyabban használják, segíthetnek abban, hogy ügyfeleiket és saját cégüket is sokkal jobban megismerjék. Az üzleti intelligencia stratégia (az információk összegyűjtésére, elemzésére és megjelenítésére szolgáló módszerekre és technológiákra vonatkozó hosszú távú terv) szerves részét kell képeznie technológiai stratégiájának. Az ERP rendszerek egyik fő célja éppen az, hogy átláthatóvá tegye a vállalkozás működését, hogy információkat nyújtson. Ez a cél ritkán teljesül átgondolt üzleti intelligencia stratégia nélkül.

    Az üzleti intelligencia megközelítésünk meglehetősen egyszerű. Mindenekelőtt az üzleti célokat kell meghatározni. Ezután megvizsgáljuk az elérhető adatforrásokat; azt, hogy ezekből milyen információkat lehet kinyerni, illetve azt is, hogy milyen adat hiányzik, honnan és hogyan lehet azt megszerezni. Az adatforrásokat kombinálni lehet (és kell is), megfelelő formátumúra alakítani és céloknak megfelelően tisztítani, kiegészíteni. Ez után lehet az adatokból jelentéseket, vizualizációkat építeni. Mérőszámokat és KPI-okat használhatunk a kulcsmozzanatok mérésére. Ez a hagyományos megközelítés. Ezt kiegészíthetjük gépi tanulási algoritmusokkal, hogy esetleg olyan következtetéseket is le tudjunk vonni, amely még a legjobb jelentések és vizualizációk használatával is lehetetlen. Ezáltal új összefüggéseket, mintázatokat, ismereteket fedezhetünk fel.

    Leginkább Microsoft-eszközöket használunk, mert úgy gondoljuk, hogy a Microsoft nyújtja az üzleti intelligencia eszközök legszélesebb tárházát, így a legtöbb lehetőséget is. Az SQL Server eszközei lehetővé teszik az adatok átalakítását, tisztítását és elemzését sokak által ismert eszközökkel akár a Microsoft Azure erejével és lehetőségeivel kombinálva. A Power BI egy olyan adatelemző eszköz, amellyel könnyen lehet adatforrásaokat kombinálva látványos jelentéseket és vizualizációkat építeni és megosztani, akár más applikációkba – például Dynamics 365-be – integrálva. És persze a fejlett gépi tanulást támogató szolgáltatáscsomag, az Azure Machine Learning. Ez a szolgáltatás a legmodernebb gépi tanulási algoritmusok alkalmazásával készít előrejelzéseket, amelyeket aztán hatékonyan lehet a döntéshozatal során alkalmazni.